Pawn Expert

პროგრამა Pawn Expert წარმოადგენს ლომბარდის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემას, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს სრულად აკონტროლოს ლომბარდში არსებული, როგორც ფინანსური სახსრები, ასევე უზრუნველყოფის ნივთები. პროგრამა არის მარტივად აღქმადი, აქვს მრავალი ფუნქცია და ასევე აქვს კონფიგურაციის საშუალება, იმისთვის რომ სრულად დააკმაყოფილოს თქვენი ლომბარდის ბიზნეს ფუნქციონალური მოთხოვნები. პროგრამაში რეალიზებულია აუცილებელი ავტომატური საბუღალტრო გატარებები და შესაბამისი საბუღალტრო ანგარიშგება, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ლომბარდის ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნებს...

გაიგეთ მეტი

Loan Expert

პროგრამა Loan Expert წარმოადგენს ნებისმიერი ფინანსური დაწესებულების (მიკროსაფინანსო, ლომბარდი, საკრედიტო კავშირი და ა.შ.) ავტომატიზირებულ სისტემას, რომელიც შექმნილია პროგრამირების უახლესი ტექნოლოგიისა და ერთ-ერთი მძლავრი მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. პროგრამა თავსებადია ნებისმიერი ოპერაციული სისტემისა და მოწყობილობისათვის (კომპიუტერი, პლანშეტი, მობილური ტელეფონი და ა.შ.)...

გაიგეთ მეტი

AML

"სოფტგენი" წარმოადგენს მსოფლიოს 2 უმსხვილესი მომწოდებლის - Accuity და Dowjones-ის სიების (Terrorists, Sanctions & PEP …) დისტრიბუტორს და კლიენტებს სთავაზობს ყველაზე მისაღებ საფასო პირობებში AML პოლიტიკის იპმლემენტაციას სხვადასხვა არქიტექტურული მოდელით...

გაიგეთ მეტი

PTI

კომპანია სოფტგენმა 10-ზე მეტ ტექდათვალიერების ცენტრში დანერგა პროგრამული უზრუნველყოფა საქართველოს მასშტაბით. პროგრამაში გათვალისწინებულია ყველა არსებული და მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაცია PTI მულტიპლატფორმული სისტემაა და ადაპტიპრებულია ყველა სახის მოწყობილობაზე და მწარმოებელზე პროგრამას გააჩნია 20-მდე მოდული, რომლებიც უზრუნველყოფს სისტემაში ყველა სახის საჭირო ინფორმაციის ასახვას პროგრამა შესაძლებელია დანერგილ იქნას ექსკლუზიურად დამკვეთის მოთხოვნების და საჭიროებების შესაბამისად.

ANPR SYSTEM

მანქანის სანომრე ნიშნების იდენტიფიკაცია - ამ სისტემით ჩვენ შეგვიძლია მოვემსახუროთ როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო სექტორს. გავითვალისწინოთ და დავნერგოთ მომხმარებელზე ორიენტირებული პროგრამული გადაწყვეტა, რომელიც გულისხმობს თუნდაც საცხოვრებელ კორპუსში მანქანის შლაგბაუმზე უკონტაქტო შესვლა/გასვლას, სანომრე ნიშნის იდენტიფიცირების მიხედვით ყოველგვარი პულტის გარეშე.

წიგნების საიტი - kinder bubu

კომპანია სოფტგენმა შექმნა და წარმატებით ჩაუშვა ქართულ ბაზარზე, საბავშვო ლიტერატურის საიტი „kinder bubu”. საიტი უნიკალურია და ორიგინალური თავისი ფუნქციონალურობით. პროექტი ტექნიკურად აძლევს საშუალებას მომხმარებელს გახდეს ზღაპრის გმირი - ატვირთოს საკუთარი ფოტო და სახელი, იხილოს წიგნები სადაც ის არის მთავარი მოქმედი პერსონაჟი. ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია მოიძიოს თავისი ინტერესების შესაბამისი ზღაპარი (ისტორია) და გახადოს კითხვის პროცესი უფრო საინტერესო და სახალისო.

HR სისტემა

მორიგი წარმატებული პროექტი, რომელიც სოფტგენმა შექმნა, და მოკლე დროში დაინერგა ბევრ წამყვან კომპანიაში. HR 360 სისტემა, ანუ კომპეტენციის შეფასების მოდული. სისტემა საშუალებას აძლევს ორგანიზაციას ჩაატაროს მის რიგებში თანამშრომლების კომპეტენციის შეფასების გამოკითხვა, სისტემა თითოეული თანამშრომლისთვის აგენერირებს კითხვარებს და ატარებს გამოკითხვას თანამშრომლის ხელმძღვანელებს, კოლეგებსა და დაქვემდებარებულ პირებს შორის.

თანამშრომლების სამუშაო განრიგის აღრიცხვის სისტემა

კომპანია სოფტგენი მუდამ ფეხდაფეხ მიყვება ქვეყანაში განხორციელებულ სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებებს და უმოკლეს ვადებში ახდენს მათ იმპლემენტირებას შესაბამის პროგრამულ უზრუნველყოფაში. მორიგი სოფტი, რომელიც შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული რეგულაციის შესაბამისად, არის თანამშრომლების აღრიცხვის მოდული. ნებისმიერი კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულება ვალდებულია აწარმოოს თანამშრომლების აღრიცხვის სქემა. აღნიშნული მოდული რომელიც შექმნა სოფტგენმა ითვლის თანამშრომლების სამსახურში მისვლა-წასვლის დროს. აფიქსირებს მათ სამუშაო ადგილზე გამოცხადებას და მუშაობის დასრულებას. ეს მოდული ეხმარება კომპანიებს დაიცვან შრომის კოდექსში დაშვებული რეკომენდირებული სამუშაო საათები, ანუ პროგრამა აღრიცხავს თანამშრომლების ფუნქციონალობას.

Online Face Identification

კომპანია სოფტგენის მიერ შექმნილი სისტემით დამკვეთი ორგანიზაცია თავიდან აიცილებს არასასურველი სუბიექტების მიერ ონლაინ რეგისტრაციას, სისტემა ერთის მხრივ ლაივ რეჟიმში იღებს მომხმარებლის ვიდეო გამოსახულებას, მეორეს მხრივ ითხოვს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოთავსებას კამერის წინ და ლაივ რეჟიმში ახდენს ამ ორი გამოსახულების ანალიზს, ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებით. ამ ტიპით მომხმარებლის იდენტიფიცირება, გამორჩევა დარგში ერთ-ერთი ყველა მაღალი სანდოობის ხარისხით.